50 shoqëritë më të mëdha në vend

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me klasifikimin e 50 SHA-ve me kapitalin aksionar më të lartë që operojnë në Republikën e Shqipërisë si dhe origjinën e tyre të kapitalit. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksionar. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, qershor 2014. Sipas hulumtimit rezulton…

Buxheti i Shtetit sipas Funksioneve 2015

Qeveria ka miratuar tashmë buxhetin e vitit të ardhshëm dhe janë shpërndarë shumica e të ardhurave buxhetore. Shpenzimet më të mëdha janë shërbimet e përgjithshme publike e ndjekur nga shpenzimet e administratës publike. Burim i këtij hulumtimi është Ligji Nr.160/2014, Për Buxhetin e Shtetit 2015. Buxhetimi për Funksion është bazuar në klasifikimin e sugjeruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për Statistikat e Financave Publike. Qëllimi është rritja…

Borxhi publik arrin shifrën rekord, 3600 dollarë për frymë

Rritja e ndjeshme e huasë publike në 2014 ka bërë që borxhi për frymë për shqiptarët në vitin që sapo nisi të arrijë shifrën rekord prej 363 750 lekësh, afërsisht 3.600 dollarë. E thënë ndryshe, një familje mesatare me 4 persona në vitin 2015 do të mbartë 1.455.000 lekë (afërisht 15 mijë dollarë). Të dhënat vijnë nga “Open Data Albania”, e cila ka analizuar treguesit…

Çmimet e energjisë për bizneset, tarifat e reja që do aplikohen në bazë të nivelit të tensionit

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë. Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të diferencuara në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo në bazë të konsumit. -Për bizneset që furnizohen me 35 kV çmimi është i unifikuar për çdo kategori biznesi. Kështu, duke…

Open Data Albania: Debt per capita will increase further during 2015

Albanians will have to pay more during 2015 for the repayment of the public debt, according to an Open Data Albania report, which calculates the debt per capita during 2010-2015 periods. The report shows the balance between the total amounts of debt received by the Albanian government and the population at certain periods of time. According to Open Data Albania, the part of unpaid debt…

Çmimi i energjisë elektrike për bizneset, i diferencuar në bazë të nivelit të tensionit

Çmimi i energjisë elektrike për bizneset po hulumtohet nga Open Data Albania, i cili do të jetë i diferencuar në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo duke u bazuar tek konsumi. Për bizneset që furnizohen me 35 kV, çmimi është i unifikuar për çdo kategori biznesi. Kështu, duke filluar nga 1 Janar 2015, këto biznese do të paguajnë 12% më shumë…

Studimi: Borxhi publik rekord, 3600 dollarë për frymë

Rritja e ndjeshme e huasë publike në 2014 ka bërë që borxhi për frymë për shqiptarët në vitin që sapo nisi të arrijë shifrën rekord prej 363 750 lekësh, afërsisht 3.600 dollarë. E thënë ndryshe, një familje mesatare me 4 persona në vitin 2015 do të mbartë 1.455.000 lekë (afërisht 15 mijë dollarë). Të dhënat vijnë nga “Open Data Albania”, e cila ka analizuar treguesit…

Rekord për borxhin publik me 3600 USD për çdo shtetas në Shqipëri

“Open Data Albania” që mbështetet në të dhënat e ministrisë së Financave dhe Institutit të Statistikës (INSTAT), qartëson se në llogaritjen e borxhit për frymë ndikojnë dy parametra, stoku i borxhit dhe popullsia. “Open Data Albania” raporton borxhi publik në Shqipëri ka arritur kuotën rekord për frymë me 3600 dollarë amerikanë. Një projekt analitik për zhvillime dhe fusha të ndryshme “Open Data Albania” thotë se të…

Borxhi Rama, familjet shqiptare, borxh 48 % më shumë se 2014

Këtë vit shqiptarët do të kenë më shumë borxh. Borxhi për frymë i çdo shqiptari është rritur nga 2010 deri në 2015 me 48%. Sipas një studimi më të fundit të publikuar nga Open Data Albania e cila ka analizuar borxhin publik, rritja drastike e huasë publike në 2014 ka bërë që borxhi për frymë për shqiptarët të kapë një rekord prej afërsisht 3600 dollarë.…

Cmimet e energjise per bizneset do te aplikohen ne baze te nivelit te tensionit

Çmimi i energjisë për industrinë, tregtinë e shërbimet, bujqësinë etj, të cilat furnizohen me linjat e tensionit të mesëm 35 kV, nga 10,2 lek/kWh është rritur në 11,4 lek/kWh. Por sipas Open Data Albania, cmimi i energjisë elektrike për biznesin do të aplikohet në bazë të tensionit. Çmimi i energjisë elektrike për bizneset po hulumtohet nga Open Data Albania, i cili do të jetë i diferencuar…

Çmimet e energjisë për bizneset/ Tarifat e reja që do të aplikohen në bazë të nivelit të tensionit

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë. Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të diferencuara në bazë të nivelit të tensionit ku janë lidhur dhe jo në bazë të konsumit. Bazuar në nivelin e tensionit dallohen tre grupe të mëdha: konsumatorë biznesi që furnizohen me 35…

Dyfishohen punonjësit në Ministrinë e Erion Veliajt për vitin e ardhshëm

Sipas një studimi të kryer mbi levizjet dhe riorganizimin e numrit te punonjesve qe ka pergatitur qeveria Rama per vitin 2015, rezulton se Ministria e Mirëqënies Sociale do të ketë dyfishin e punonjësve që ka aktualisht. Ndërsa ministria e arsimit ka reduktimin më të madh të administratës. Në vitin 2015 do të dyfishohet numri i punonjësve në Ministrinë e e Mireqenies Sociale dhe Rinise. Të dhënat janë publikuar…

Sa lekë borxh ka për kokë çdo shqiptar

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim borxhin për frymë në vitet 2010-2015. Ai llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti me popullsinë në një kohë të caktuar. Sikurse vihet re nga grafiku, pjesa e stokut të borxhit që mbart çdo qytetar shqiptar nga viti në vit ka ardhur në rritje, për të arritur kulmin në vitin 2015.…

Familjet shqiptare, borxh 48% më shumë

Borxhi për frymë i çdo shqiptari është rritur nga 2010 deri në 2015 me 48% . Kjo do të thotë se një familjeje mesatare me 4 persona që në vitin 2010 “i takonin” 980,606 lekë nga borxhi publik i përbashkët, në vitin 2015 do të mbartë 1,455,000 lekë. Sipas shqyrtimit të bërë nga Open Data Albania, llogariten raporti i borxhit total të marrë dhe ende…