Partitë Parlamentare – Fonde Elektorale 2009

Partitë Parlamentare janë subjekte tepër të rëndësishme në kontekstin e Fonde dhe Shpenzime Elektorale. Si të tilla ato përfitojnë edhe nga fonde publike e njëkohësisht kanë edhe fonde të tyre të krijuara ndër vite. Parti parlamentare janë parti që kanë fituar dhe zotërojnë të paktën një vend në kuvend nga zgjedhjet pararendëse. Në Zgjedhjet për Kuvend 2009, si parti parlamentare figurojnë PD, PSSH, LSI, PR,…

LSI – Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Lëvizja Socialiste për Integrim LSI është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit LSI ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2009, LSI ka shpenzuar 22 889 831 Lekë. Në total fondet…

Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë paguar në kohë për këto shërbime. Hulumtimi jep partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar) dhe vlerën përkatëse sipas shërbimit të ofruar. Bazuar në të dhëna të raporteve kontabël dhe vlerësimeve të auditëve të pavarur, rezulton se janë dy parti që kanë mbartur…

Analizë krahasimore mbi Fushatën Zgjedhore më të kushtueshme 2009- 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Shpenzimet të fushatave zgjedhore në mbajtura në vitet 2009 – 2013, duke i vendosur vlerat e deklaruara  në një pozitë krahasimore. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të  raporteve të auditimit të ekspertëve kontabël. Fushata që ka kushtuar më shumë është Fushata për Zgjedhjet në Kuvend e mbajtur në  2013-të. E dyta më e kushtueshme…

Partia Aleanca Kuq e Zi – Fonde dhe Shpenzime Zgjedhore në Fushatë 2013

Aleanca Kuq e Zi është një parti e cila ka garuar si subjekt elektoral në zgjedhjet e fundit për kuvend. Kjo parti ka siguruar për mbulim të aktivitetit elektoral një fond prej 1 743 448 lekë. Sipas raporteve kontabël të deklaruara partia ka shpenzuar 1 722 805 lekë duke shënuar një tepricë fondesh elektorale prej 20.6 mijë lekë apo 1.2 % të totalit. Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politikeKomente dhe…

Partia Fryma e Re Demokratike – Fonde dhe Shpenzime Elektorale Fushatë Zgjedhore 2013

Partia Fryma e Re Demokratike është një nga subjektet elektorale të regjistruara për pjesëmarrje në Zgjedhje për Kuvend të mbajtura në 23 qershor 2013. Megjithëse jo parti parlamentare Fryma e Re Demokratike ka arritur të sigurojë në mbështetje të aktiviteteve zgjedhore, një fond prej rreth katër milion lekë. Sipas deklarimeve kontabël partia ka shpenzuar të njëjtën shumë sa fondet e mbledhura. Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politikeKomente dhe Analiza ODA…

Vlera për Donacione në Fushatën Zgjedhore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi Donacione Private të Fushatës Zgjedhore 2013. Hulumtimi bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit të partive politike nga ekspertët kontabël. Kushtet për donacione në favor të subjekteve politike, ligjvënësi i ka përcaktuar në nenin 89 të Kodit Zgjedhor. Në fushatën e fundit zgjedhore, 50% e burimeve financiare janë donacione private. Nga gjashtëdhjetë e gjashtë parti që morën…

Burime financiare, Shpenzime dhe Tejkalime Fondi në Fushatë Zgjedhore 2013

Në Fushatën Zgjedhore për Kuvend 2013 garuan gjashtëdhjetë e tetë subjekte ndër të cilat gjashtëdhjetë e gjashtë janë parti politike dhe dy janë kandidat të pavarur. Për të mbështetur aktivitete të fushatës partitë politike kanë deklaruar se kaba grumbulluar një fond prej 241 211 140 Lekë. Për herë të parë në historikun e shkurtër të deklarimeve të burimeve financiare për një fushatë zgjedhore, paratë e…

Lista e Donatorëve Partia Socialiste – Fushatë 2013

Partia Socialiste ka përfituar nga buxheti i shtetit fondin në vlerë rreth njëzet e gjashtë milion lekë. Donatorët private kanë dhuruar për fushatën  45.3 milion lekë. Kjo parti ka 53 donator të cilët i kanë siguruar asaj 56.58 % të totalit të fondeve të siguruara.  Partia ka aktivizuar fonde të vetat për mbulim të shpenzimeve në fushatë në një masë prej 10.81 % ose në…

Lista e Donatorëve Partia Demokratike – Fushatë 2013

Lista e donatorëve të Partisë Demokratike përmban pesëqind e gjashtëdhjetë e dy subjekte. Në total pesëdhjetë e gjashtë donatorë kanë dhuruar shuma mbi 100 000 lekë duke bërë derdhje në llogari bankare, shumë e cila ka mbuluar 54 % të shumës së dhuruar për këtë parti në total. Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politikeKomente dhe Analiza ODA Komente dhe Analiza : Open Data Albania Kontribuoi: Olta Begu

Partia Demokratike – fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Partia Demokratike ka arritur të sigurojë një fond prej 94.5 milion lekë afërsisht 900 002 $. Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar 96.6 milion lekë 920 098 $. Konkretisht PD ka një tejkalim shpenzimesh prej 2.1 milion lekë. Burimi:http://www2.cec.org.al/sq-al/Raportet-vjetore-financiare-t%C3%AB-partive-politikeKomente dhe Analiza ODA Partia Demokratike ka përfituar nga buxheti i shtetit 27.2% të totalit të fondeve që ka…

Partia Socialiste – fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Partia Socialiste njëkohësisht partia kryesore e koalicionit fitues të zgjedhjeve ka arritur të figurë një fond prej rreth tetëdhjetë milion lekë (afërsisht 741 467 $). Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar dyfishin e asaj që ka grumbulluar. Konkretisht shpenzimet në total për fushatën janë njëqind e tetëdhjetë e shtatë milion lekë. Thënë me fjalë të thjeshta, 57…

Lëvizja Socialiste për Integrim- fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Lëvizja Socialiste për Integrim ka arritur të sigurojë një fond prej rreth njëzet e pesë milion lekë (241 279 $). Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar dyzetë e shtatë milion lekë (afërsisht 449 470 $). Pra Lëvizja Socialiste për Integrim ka një tejkalim shpenzimesh prej 21.9 milion lekë. Pra 46 % e shpenzimeve nuk janë mbuluar nga…

PD– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Demokratike e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PD ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit. Sa i përket fushatës së zgjedhjeve të vitit 2009, PD ka shpenzuar 157…

Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë likuiduar financiarisht për këto shërbime. Hulumtimi paraqet partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar) dhe vlerën përkatëse sipas shërbimit të ofruar. Subjekte te cilat nuk kanë marrë paratë pagesën për shërbimin e ofruar janë kryesisht kompani mediatike që kanë vënë në shërbim të…