Paraja sipas llojit te monedhës dhe kartmonedhes ne qarkullim ne Republikën e Shqiperise 2007-2012

Open Data Albania po kryen një hulumtim lidhur me paranë e emetuar, kartëmonedha dhe monedha që përdoren si mjet shkëmbimi në Republikën e Shqipёrisё. Burimi nga i cili janë marrë informacionet lidhur me paranë nё qarkullim ёshtё Banka e Shqipёrisё si autoriteti i vetëm pёrgjegjёs për emetimin dhe qarkullimin e monedhës tonë kombëtare. Sasia e kartëmonedhave dhe monedhave tё hedhura nё qarkullim nga Banka e…

Paraja dhe ekuivalentet e saj 2007-2012

Open Data Albania po kryen një hulumtim lidhur me paranë dhe ekuivalentet e saj. Ekuivalente tё parasë konsiderohen llogaritë rrjedhëse dhe depozitat me afat maturimi mё tё shkurtër se tre muaj, si dhe ari dhe metalet e tjera të çmuar të mbajtur brenda dhe jashtë vendit. Burimi nga i cili janë marrë informacionet lidhur me paranë dhe ekuivalentet e saj ёshtё Banka e Shqipёrisё. Open…

Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri Sipas Sektorëve Ekonomikë 2006-2011

Investimet e huaja direkte në Shqipëri vazhdojnë të jenë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimi të ekonomisë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi vlerën e investimeve të huaja direkte në Shqipëri sipas sektorëve të ekonomisë, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Investimet e huaja direkte, përfshijnë investimet e individëve dhe institucioneve të huaja në ekonominë vendase,…

Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri Sipas Shtetit të Origjinës 2005-2010

Investimet e huaja direkte në Shqipëri vazhdojnë të jenë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimi të ekonomisë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi vlerën e investimeve të huaja direkte në Shqipëri sipas shtetit të origjinës, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Investimet e huaja direkte, përfshijnë investimet e individëve dhe institucioneve të huaja në ekonominë vendase,…

Papunësia, “loja” me llogaritjet nuk përfshihen të pa regjistruarit

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me treguesit e punësimit në Shqipëri për vitin 2012. Të dhënat bazohen tek baza statistikore e Ministria e Punës dhe vlerësime të INSTAT-it. Sipas ODA-s, treguesi s’është i saktë për shkak të metodologjisë Shkalla e papunësisë ose norma e papunësisë mbetet një tregues problematik për shkak të defekteve të Koordinatorit Kombëtar të Statistikave INSTAT në përllogaritje dhe…

Leje ndërtimi sipas llojit të objektit dhe ndarjes së territorit 1995 – 2012

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim në lidhje me numrin e lejeve të ndërtimit në qarqe për vitin 2012. Në total numri i lejeve të ndërtimit për objekte të reja është 147. Numri më i lartë i lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja është regjistruar në Vlorë me 58 leje ndërtimi të miratuara. Pas qarkut të Vlorës renditet qarku i Tiranës…

Treguesit e Punësimit 2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me treguesit e punësimit në Shqipëri për vitin 2012. Të dhënat bazohen tek baza statistikore e Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe vlerësime të koordinatorit kombëtar të statistikës INSTAT. Treguesit e punësimit lidhen me forcën e punës, numrin e të punësuarve, numrin e të papunëve të regjistruar dhe shkallën e papunësisë. Forca e…