Transaksione Thesari shërbim që ofrohet nga organizata AIS. transparencë dhe llogaridhënie për taksapaguesit

Transaksione Thesari është një shërbim që ofrohet nga organizata AIS me qëllim informim, transparencë, monitorim dhe llogaridhënie për taksapaguesit. Shërbimi u jep mundësi qytetarëve të mësojnë si shpenzojnë Institucionet Publike paratë e tyre. Të dhënat kanë burim parësor Sistemin e Shpenzimeve të Zyrës Qendrore të Thesarit. Informacioni i ofruar nga AIS përmes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston çdo pagesë, transaksion thesari të realizuar…

Në vitin 2019 në vend u regjistruan 3268 shoqëri biznesi, Open Corporates mundëson informacion dhe vizibilitet

Në vitin 2019, në vend janë regjistruar 3268 shoqëri biznesi, Selia prej tyre ka një pasaportë të krijuar në databazën tonë Open Corporates Albania Të dhënat dhe dokumentat e përdorura janë të dhëna të karakterit publik. Pasaportat për bizneset kanë një rol të rëndësishëm në kontrollin e integritetit të shoqërive të biznesit që veprojnë në vend, sikurse vizibilitetin e tyre. Regjistri Shqiptar i Biznesit është një regjistër i hapur…

AIS po monitoron tendera dhe kontraktime për Programin e Rindërtimit për Tërmetit të 26 nëntorit

Qeveria Shqiptare ka vijuar në muajt Mars – Qershor procedura të tenderimit për rindërtim dhe zhvillim të godinave dhe zonave të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26 nëntor 2019. Dy janë autoritetet që po procedojnë: Fondi Shqiptar i Zhvillimit FSHZH dhe Bashkia e Tiranës. Procedura e përzgjedhur në tenderime është ajo e Kufizuar (jo e hapur) dhe afati i kërkesave për interes në secilin rast është jo më…

Programi i Rindërtimit pas Tërmetit, Lista shkollat në Tiranë, Bizneset që po ndërtojnë

Programi i rindërtimit, Lista shkollat në Tiranë,  Bizneset që po ndërtojnë Cilat Janë Shkollat që Po Ndërtohen në Tiranë, me Para Buxheti i Shtetit (jo BE) dhe në Kuadër të Projektit të Rindërtimit. Dy janë procedurat e Prokurimit për Institucionet Arsimore në Territorin e Bashkisë së Tiranës në Kuadër të Programit të Rindërtimit pas Tërmetit të 26 Nëntorit 2019. Procedura e Parë është shpallur në datën 29 Korrik…

Tendera për Kite dhe Teste situate Covid19, Spitalet Rajonale pritet buxheti 2021

Në faqen Open Procurement Albania, sektori Shëndetësi janë të gjitha tenderat e institucioneve që punojnë në sektorin publik. Për të kuptuar sa po shpenzohet në blerjen e Kiteve dhe Testeve për Covid19, kush janë furnitorët, cilën tipologji testi po kërkon Instituti i Shëndetit Publik dhe Qendrat Spitalore mund të shikohen me kujdes  si Vijon: Me Vlerë 496 000 000 Lekë (katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë…

Dhenie me Koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një Porti Turistik ne Qytetin e Vlorës (Marina Vlore)

Rikthehen Propozimet e Pakërkuara për PPP, Qeveria Shqiptare shpall koncesion për Port Turistik në Vlorë. Koncesioni Parashikohet të jetë me afat 35 vite. Sipas Dokumenteve standarde ky koncesion shpallet pas një propozimi të pakërkuar dhe parashikon bonus për propozuesin (DST faqe nr 9) Në asnjë kërkim në databazat zyrtare nuk aksesohet një informacion publik dhe transparent mbi Kompaninë që ka bërë Propozimin e Pakërkuar, bonusin…

Bizneset e Rindërtimit deri tani 162 Shoqëri kanë fituar kontrata Publike

Cilat janë Bizneset që po Realizojnë Punime në Kuadër të Programit të Rindërtimit Post Tërmeti i 26 Nëntor 2019?! Open Corporates Albania ka krijuar një kategori të veçantë në Menu ku vendosen pasaporta për të gjitha bizneset shoqëritë që janë angazhuar me kontratë për të bërë Punë dhe Projekte pjesë e Programit të Rindërtimit të Qeverisë Shqiptare. Emri i Kategorisë (menu) është Biznese Rindërtimi. http://opencorporates.al/sq/rindertimicompany…

Renditje 10 Bizneset më të paguara nga Thesari i Shtetit viti 2020, Transaksione Thesari nga Open Data Albania

Open Data Albania po publikon të dhëna për Klientët më të Paguar gjatë vitit 2020 përmes Transaksione Thesari Buxheti i Shtetit.  Të dhënat janë përmbledhur në këtë artikull renditës, duke përdorur informacionin nga DataBaza Transaksione Thesari, Databazë që mirëmbahet nga organizata AIS dhe ka të dhëna për çdo pagesë të ekzekutuar nga viti 2012 e vijim. Në vitin 2020, në vendin e parë si biznes…

Renditje të Transaksione të Thesarit të Shtetit sipas vlerave viti 2019

Open Data Albania po zbardh transaksionet me vlerë më të lartë të paguara gjatë vitit 2019 nga Institucione Buxhetore për klient apo furnitor shoqëri biznesi. Transaksionet janë sipas renditjes së vlerës dhe jo domosdoshmërish përfituesit kanë të njëjtën renditje si përfitues sipas vlerave. Transaksione Thesari është një databazë e mirë strukturuar që ka të dhëna për çdo pagesë të bërë nga Buxhetorët përmes Thesarit të…

Zotërimi i Shoqërive të Biznesit të Regjistruara gjatë 2019 sipas Grupeve Gjinore Femra dhe Meshkuj

Open Corporates Albania është një databazë e krijuar dhe mirëmbajtur nga organizata AIS. Në këtë databazë janë publikuar të dhëna për Shoqëri Biznesi të regjistruara në vitit 2019 nga 1 janari deri 31 dhjetor. Këto të dhëna së bashku me dokumentet aksesohen lehtësisht përmes pasaportave ku informacioni zbardh identitetit, objektin e veprimtarisë, strukturën menaxheriale, zotëruesit ndër vite, vlera të kapitalit, performancën dhe çështjet ligjore që…

Analizë krahasimore mbi kufirin minimal të regjistrimit si subjekt për Tatim mbi Vlerën e Shtuar TVSH, Rajoni dhe EU

Open Data Albania po hulumton mbi kufirin minimal të regjistrimit për pagesë të tatimit mbi vlerën e shtuar TVSH në Republikën e Shqipërisë, vendet e rajonit dhe vende të Bashkimit Europian. Në ligjin për Tatimin Mbi Vlerën e Shtuar, përkatësisht në nenin 117 parashikohet se Personat e tatueshëm rezidentë në Shqipëri, qarkullimi vjetor i të cilëve është nën kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në, janë…

Popullsia në Botë, Europë dhe Rajon viti 2019

Open Data Albania po zbardh të dhëna mbi Popullsinë Botërore. Informacioni ka burim UNFPA. Autoritetet e ndryshme kombëtare dhe organizatat ndërkombëtare mund të përdorim metodologji të ndryshme për mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e të dhënave. Për të bërë të mundur krahasueshmërinë në nivel ndërkombëtar të të dhënave, UNFPA mbështetet në metodologjitë standarde të përdorura nga burime kryesore të statistikave. Në disa raste të dhënat në…

Numri i Vdekjeve sipas sëmundjes shkaktare, tregues për Shqipërinë 2013 deri 2018

Open Data Albania po zbardh të dhëna mbi numrin e vdekjeve sipas sëmundjes shkaktare në vitet 2012 deri 2019. Ky indikator tregon numrin e sëmundjeve nga të cilat preket më shumë popullsia dhe që shkaktojnë edhe diagnozën finale në momentin që shënohet një vdekje. Grupet e sëmundjeve shkaktare janë disi si Infektive; Tumorale; Endoktrine dhe të të Ushqyerit; Sëmundje të Gjakut dhe Organeve të saj;…

Shoqëri Biznesi të Regjistruara në 2019 sipas formës ligjore

Open Corporates Albania është një databazë e krijuar dhe mirëmbajtur nga organizata AIS. Në këtë databazë janë publikuar të dhëna për Shoqëri Biznesi të regjistruara në vitit 2019 nga 1 janari deri 31 dhjetor. Këto të dhëna së bashku me dokumentet aksesohen lehtësisht përmes pasaportave ku informacioni zbardh identitetit, objektin e veprimtarisë, strukturën menaxheriale, zotëruesit ndër vite, vlera të kapitalit, performancën dhe çështjet ligjore që…

Shoqëri Biznesi të Regjistruara sipas rretheve viti 2019

Open Corporates Albania është një databazë e krijuar dhe mirëmbajtur nga organizata AIS. Në këtë databazë janë publikuar të dhëna për Shoqëri Biznesi të regjistruara në vitit 2019 nga 1 janari deri 31 dhjetor. Këto të dhëna së bashku me dokumentet aksesohen lehtësisht përmes pasaportave ku informacioni zbardh identitetit, objektin e veprimtarisë, strukturën menaxheriale, zotëruesit ndër vite, vlera të kapitalit, performancën dhe çështjet ligjore që…